Een klare kijk op competentiemanagement

ARVODe vzw ARVO (Instelling voor Arbeidersvorming) is de overkoepelende vormingsorganisatie van de vormingsinstellingen verbonden aan de ACV-centrales : ACV Bouw en Industrie, ACV Metaal en ACV Textura. ARVO vzw is een syndicale vormingsinstelling die zich richt naar de doelgroep van arbeiders-militanten uit bovenstaande sectoren.

Tijdens 2002-2003 stond het project “Een klare kijk op Competentiemanagement” op de agenda. Uit de samenwerking tussen verschillende sectoren en verschillende geïnteresseerden is een handleiding gegroeid over competentiemanagement.

Competentiemanagement is een nieuw soort personeels- maar ook bedrijfsbeleid waarin de competenties van werknemers centraal staan. Het gaat niet alleen om het kennen (kennis) en kunnen (vaardigheden)van werknemers maar ook om hun houding, attitudes en zelfs om een aantal persoonlijkheidskenmerken. Competentiemanagement poogt de competenties van zijn werknemers te ontwikkelen in functie van de bedrijfsdoelen en richt zich tot de werknemer als totale mens.

Het is duidelijk dat competentiemanagement heel wat ontplooiings- en ontwikkelingskansen voor werknemers in zich draagt. Maar worden deze kansen ook benut? Betekent competentiemanagement een win-win-situatie voor bedrijf en werknemers of is dit een manier om te rationaliseren en de productiviteit op te drijven ten koste van de werknemer ‘als totale mens’? Om dit te kunnen beoordelen is het nodig dat men over competentiemanagement weet:
• wat het inhoudt;
• welke kansen het biedt;
• welke risico’s het met zich mee kan brengen;
• dat het begrip soms misbruikt wordt

De handleiding in bijlage bevat de volgende onderdelen:
• Inleiding in de wereld van ‘competenties’ en ‘competentiemanagement’
• Leerkansen van de werknemer
• Het opleidingsplan
• Competentiemanagement

Tot slot verwijzen we graag door naar de ACV-website http://www.leerplek.be waar naast deze cursus nog bijkomende en sectorale informatie te vinden is i.v.m. opleidings- en competentiemanagement.

ARVODeel1Aa_inleiding
ARVODeel1Ab_inleiding
ARVODeel1Ba_opleidingsplan
ARVODeel1Bb_opleidingsplan
ARVODeel2_competentietest
ARVODeel3_woordenboek

Share

Reageer

  ESFESFessensciafondsen voor vorming van scheikundige nijverheid
© 2009-2017 Colibri Project  |  webdesign artmedia